15. výročí - Akce 4/2023

 

15. VÝROČÍ ŠKOLY - AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DEN UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

 

 
 
 

Dovolte nám, abychom Vás pozvali jménem

Akademie Alternativa s.r.o. - instituce  akreditované MŠMT, zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií

a

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapiíkterá vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice, 

na oslavu 15. výročí školy.

 

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Akademie Alternativa s.r.o.

nábř. Přemyslovců 867/8
779 00, Olomouc

odkaz na mapy.cz

 

TERMÍN: SOBOTA 22.04.2023 od 9:00

 
 
Běheme celého dne proběhnou ve výukových prostorách školy různé workshopy a prezentace z oblasti uměleckých terapií. Bloky ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE A DRAMATERAPIE budou  probíhat v prostorách školy. TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE v externích prostorách tělecvičny. Na akci je nutné se dopředu přihlásit formou přihlášky. 

KAPACITA JE OMEZENA

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Možnost se setkat s lektorským týmem a vedením v prostorách školy 
 
CERTIFIKÁT: UMĚLECKÉ TERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi / s garancí: Mezinírodní asociace uměleckých terapií - MAUT
 • Certifikát Vám bude předán během registrace v čase od 9:00 - 10:00.
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 • Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 • Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 • Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.
 
 

CO SI ZE SETKÁNÍ ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro vlastní práci s danými tématy.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 

LEKTORSKÝ TÝM:

 

BA. Denise Gospodarek (Tanečně - pohybová terapie)
Zahraniční taneční terapeutka z Německa
Tlumočení do češtiny bude zajištěno.
 
NÁZEV WORKSHOPU: Přístupy v integrativní taneční terapii
Tři různé přístupy v integrativní taneční terapii:
 
1. Jak rozpohybuji své klienty? Jak rozpohybuji lidi, kteří se neučili tancovat?
Práce se základními prvky metody Labanova analýza pohybu (LMA), která jim dodává možnost orientace v prostoru a základní slovní zásobě řeči těla. Představení pojmů kinesféra, dimenzionální kříž, základní úsilí atd.
 
2. Jak mohu pomoci svým klientům určit a integrovat vnitřní zkušenost?
Použití metody Autentického pohybu může přivést lidi do kontaktu se světem jejich vlastního vnitřního prožívání, jako jsou tělesné pocity, emoce, myšlenky a vnitřní obrazy. Následuje tvůrčí proces k externalizaci a verbalizaci zážitku.
 
3. Jak docílit toho, abych odboural zábrany a vytvořil pro své klienty bezpečné prostředí?
Práce s taneční terapií může být vhodná i pro klienty, kteří se potýkají se studem a úzkostí. Na rozdíl od jiných uměleckých terapií, jako je arteterapie nebo muzikoterapie, je v taneční terapii člověk a jeho tělo samotným médiem, které může být děsivé a konfrontační. Zavedení mezilehlých objektů může klienty přenést k zážitku, které jsou také více úsporným projevem. Navíc může přinést nové pohybové nápady jiné kvality!
 
 

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., DT (Muzikoterapie)

Ředitelka Akademie Alternativa s.r.o. a prezidentka MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií 

NÁZEV WORKSHOPU: Psychosomatická muzikoterapie

 

 

Mgr. Tomáš Beníček, DT (Arteterapie a tanečně - pohybová terapie)
Jednatel Akademie Alternativa s.r.o. a předseda Asociace tanečně - pohybová terapie (MAUT)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Úvod do metody "Taneční konstelace"
ANOTACE: Umělecko – terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně – pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Metoda je zaměřená na sebepoznání, rozvoj a integraci osobnosti. Metoda nabízí cílený emocionální a pohybový prožitek s preventivním a terapeutickým záměrem. 

 

 

Předseda Asociace arteterapie (MAUT) a lektorka arteterapie (AA)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Skupinová arteterapie
ANOTACE: Arteterapie umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sebe i druhých a k překonání nejrůznějších problémů. Při arteterapii rozvíjíme tvořivost, sebevyjádření a komunikaci. Workshopem nabízím praktickou ukázku skupinové arteterapie.  

 

 

Mgr. Josef Zajíček (Dramaterapie)
Předseda Asociace dramaterapie (MAUT) a lektor dramaterapie (AA)
 
NÁZEV WORKSHOPU: "zNičeHoNic" improvizace za zrcadlem dialogického jednání.

 

 

Mgr. Petr Škranc, DT (Muzikoterapie)
Předseda Asociace muzikoterapie (MAUT) a lektor muzikoterapie (AA)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Rytmus - základní prostředek muzikoterapie
ANOTACE: Rytmus je přítomný v našem životě kolem nás. V rytmu bije naše srdce, rytmus ovlivňuje naše dýchání. Účastníci budou seznámeni se základy utváření různých rytmických struktur. V teoretické a praktické části se seznámí s různými typy rytmů, které leze využít při zdokonalování rytmického cítění a vnímání tělesného schématu. Prožitkové aktivity budou zaměřeny na vnímání zvuku a rytmu řeči.

 

 

RNDr. Hana Pavelková (Arteterapie)
Lektorka arteterapie (Akademie Alternativa s.r.o.)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Barvy duhy kolem nás i v nás
ANOTACE:  Arteterapeutický workshop s prašnými křídami propojí harmonizujícího cvičení vděčnosti s barvami duhy s cílem senzibilizace pro vnímání barevné rozmanitosti života v nás i kolem nás. Cvičení umožní spontánní vyjádření a přenesení vnitřních obrazů na papír a dát je do spojitosti s osobní vděčností.

 

 

Mgr. Petr Exler, Ph.D. (Arteterapie a artefiletika)
Lektor arteterapie a artefiletiky (Akademie Alternativa s.r.o.)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Práce s tvarem
ANOTACE: Rozvíjení hmatových vjemů a citlivosti v práci s modelovací hmotou. Účastník dočasně nahradí zrak jinými smysly a imtenzívněji vnímá vnitřní svět. Prožívání smyslového zážitku vede k probuzení hmatových vjemů. Součástí akce je analyzování a hledání odpovědí stát se součástí děje.

 

 

Lektorka arteterapie (Akademie Alternativa s.r.o.)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Děvčátko se sirkami
ANOTACE: Prostřednictvím intermediální tvorby, propojením literárního, výtvarného a dramatického umění zapojíme všechny naše smysly a zároveň využijeme různé vyjadřovací prostředky. Cíleným zažitím přítomné chvíle rozvineme naši tvůrčí fantazii. Prožitek nám umožní odstranit zábrany a zvýší naši motivaci k aktivní vědomé volbě. 

 

 

Zuzana Románová, DT (Tanečně - pohybová terapie)
Lektorka tanečně - pohybové terapie (Akademie Alternativa s.r.o.)
 
NÁZEV WORKSHOPU: Hravo do hĺbky 
ANOTACE: Jednoduché pohybové hry v ktorých sa skrze ľahkosť, radosť a hru stretneme sami so sebou ale aj ostatnými účastníkmi. Skrze múdrosť nášho tela sa v hravosti dostaneme spoločne k hĺbke, ktorú ponúkajú tieto hry. Spoločne sa zahráme a následne si naše zážitky zazdieľame v spoločnom kruhu. 

 

 

 

 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 9:00 - 10:00 / REGISTRACE, informace a podklady pro účastníky 
 • 9:15 - 10:00 - RANNÍ JÓGA 

 

 • 10:00 - 11:30 / 1. ČÁST WORKSHOPŮ (Balíček 1,2,3,4)
 • 12:00 - 13:30 / 2. BLOK WORKSHOPŮ (Balíček 2,4,5,)
 • OBĚD (Okolí školy - odkaz zde) / Doporučujeme rezervaci v restauraci
 • 14:00 - 15:30 /  3. ČÁST WORKSHOPŮ (Balíček 1,2,3,5)
 • 16:00 - 17:30 /  4. ČÁST WORKSHOPŮ (Balíček 1,3,4,5)
 • VEČEŘE (Okolí školy - odkaz zde) / Doporučujeme rezervaci v restauraci
 • 19:00 / SPOLEČNÁ OSLAVA / POSEZENÍ (za účasti lektorského týmu školy a výboru MAUTu) - pouze přihlášení (kapacita omezena)
 
 
 

NABÍZENÉ BALÍČKY WORKSHOPŮ:

 
 
Upozorňujeme, že dne 16.04.2023 bude možnost přihlašování na workshopy uzavřena. Rádi Vás uvidíme.
 

VSTUP NA ZÁVĚREČNOU OSLAVU - POSEZENÍ S LEKTORSKÝM TÝMEM / KAPACITA OMEZENA

CENA VSTUPU: 250 ,- 

 
 

CENA BALÍČKU - 3 WORKSHOPY (dle zvoleného balíčku v přihlášce)

1. VLNA: 1200 ,- do 15.01.2023 /  1400,- od 16.01.2023 / 
2. VLNA:  1400,- do 10.02.2023 / 1600,- od 11.02.2023 / 
3. VLNA:  1600,- do 20.03.2023 / 1800 ,- od 21.03.2023 / 

 

 

Pro studenty, absolventy AA a členy MAUTu:  

1. VLNA:  1000,- do 15.01.2023 /  1200,- od 16.01.2023 / 
2. VLNA: 1200 ,- do 10.02.2023 / 1400 ,- od 11.02.2023 / 
3. VLNA: 1400 ,- do 20.03.2023 / 1600 ,- od 21.03.2023 / 
 
 
 
 

STORNO: 

V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 1.2.2023 je strorno 50%
Od 1.3.2023 je storno 100%
 

Upozorňujeme, že dne 16.04.2023 bude možnost přihlašování na workshopy uzavřena. Rádi Vás uvidíme.

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa