Autentický pohyb

Autentický pohyb (AM)

 

„Autentický pohyb vychází z vnitřních impulsů. Základ je v propojení se s těmito vnitřními impulsy. Sami v sobě pak najdete celý svět.“ Niek Ghekiere

Mary Starks Whitehouse rozvíjela přístup, který se stal jedním z hlavních pilířů TPT. Uţ nechtěla u psychoanalýzy malovat, chtěla své pocity vyjádřit tancem – chtěla to zatančit. Nový přístup byl zaloţen na Jungově aktivní imaginaci, někdy nazývaný „autentickým pohybem“ (autentic movement) nebo „hlubinným pohybem – tanec v hlubině“ (dále i AM). Tento proces vyţadoval hluboké vnitřní naslouchání směřující k výrazovému tanci. Tanec je spontánní – neplánovaný – nekontrolovaný. Tento pohyb se provádí hlavně se zavřenýma očima se zaměřením do vlastního nitra. Smyslem je se ponořit do svého proţívání, vnímat vnitřní impulsy svého nitra a bez přemýšlením a snahy mít cokoliv pod kontrolou nechat tělu prostor k pohybu – k opravdovému zvnitřněnému a osvobozujícího pohybu. (Chodorowová, 2006)

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa