Werbeck metoda

Terapie zpěvem  - Werbeck metoda - Škola odhalení hlasu

 

Škola odhalení hlasu je výsledkem výzkumné práce švédské sopranistky Valborg Werbeck Swärdström (1879 - 1972), která začala kolem roku 1910 a zakončena byla ve 30. letech 20. století.

Základem Werbeck metody, která je určena v různých variantách jednak pro pěveckou terapii, práci s nezpěváky, ale i pro pěveckou výuku profesionálů, je kladení důrazu na zkoumání fyziologických základů pěveckého umění. Uvolňovací cviky s přesně propracovanou metodikou mají příznivý účinek nejen na fyzické tělo, ale i na psychiku člověka. Důležité jsou prožitky při jednotlivých cvičeních. V metodě se uplatňuje tzv. holistický - ucelený  přístup k člověku - působení v rovině fyzické, psychické, duševní i duchovní. Autorka ve svém díle, které nese stejný název "Škola odhalení hlasu" - uvádí zkušenosti, které v té době nebyly vědecky podloženy. Fyziologický výzkum následně zmiňované zkušenosti potvrdil. Interesující z tohoto pohledu je poznatek o tzv. samokmitání hlasivek. Objev popřel představu 19. století, která připodobňovala hrtan k jakési venkovní píšťale nafukované vzduchem plic. (Beníčková, 2017)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa