Tanečně - pohybová terapie 1. - 3. ročník

 

 

TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE – Názvy předmětů:

Teoretická východiska tanečně - pohybová terapie
Seznamovací techniky v tanečně - pohybové terapii
Autentický pohyb
Labanova analýza pohybu
Vývojové fáze pohybu
Psychologie pohybu (Dynamosféra)
Sebezkušenostní techniky v tanečně - pohybové terapii
Vztah k sobě a svému okolí
Tai Chi, Shiatsu a Cchi - kung
Dynamický prostor (Kinesféra)
Možnosti kreativního těla
Duality těla a mysli
Proces rozhodování
Harmonie a spirály v těle
Patopsychologie
Psychosomatika
Vývojová psychologie
Anotomie těla
Kineziologie
Psychoterapie
Péče o tělo
Arteterapie – sebezkušenostní techniky
Muzikoterapie – sebezkušenostní techniky
Dramaterapie – sebezkušenostní techniky
Frázování pohybu a života
Řeč těla a tvorba charakteru
Mapy pohybu

Celkem – 3 roky – 480 hodin (160 hodin ročně)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa