Labanova analýza pohybu

LMA - Labanova analýza pohybu

 

Rudolf von Laban (1879 – 1958), tanečník, choreograf a taneční teoretik, vytvořil propracovaný systém,  kterým dokážeme pohyb pozorovat, analyzovat a zaznamenat (Kinetografie). Tato metoda se nazývá "Labanova analýza pohybu". LMA (Laban Movement Analysis) je  podrobně propracovaným a popsaným systémem s širokým využitím v tanečně - pohybové terapii. LMA má využití také v tanci, herectví, sportu, psychoterapii zaměřené na tělo nebo fyzioterapii. Laban svou metodu postavil na čtyřech hlavních kategoriích: tělo, úsilí, prostor a tvar. Každý pohyb je manifestací čtyř témat. "Námaha" a její protipól "Zotavení". "Mobilita" a naproti tomu "Stabilita". Následuje "Funkce" a "Vyjádření". Posledním tématem pohybu je rozdělení na "Vnitřní a Vnější pohyb". Hlavní kategorie následně rozvinuly Labanovi následovníci: Tělo – Irmgard Bartenieff, Úsilí – Lisa Ulmann a F. C. Lawrence, Prostor – Mary Wigmann, Susanne Perrottet, Tvar – Warren Lamb. Kinetografii (grafický zápis pohybu) – Albrecht Knust a následně nové Frázování přináší Reggy Hackney. Labanova analýza pohybu se i dnes po celém světě rozvíjí pomocí následovníků, škol i výzkumů. Jedním z dnešních pokračovatelů je např. William Forsyth. (Beníček, 2013)

 

Nakladatelství Akademie Alternativa přeložilo a vydalo v českém prostředí ojedinělou puplikaci "Laban pro každého." (odkaz na publikaci)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa